Tại sao người tập thể hình lại yêu thích ức gà đến như vậy?

Đối với những người tập gym, việc xây dựng lối dinh dưỡng phù hợp là...