Tìm ra những cách siêu đơn giản chữa cháy cho món ăn quá cay

Nấu một món ăn vừa miệng thì quá là bình thường. Cùng một món ăn...